Ruhr Veliler Birliği - ELTERNVEREIN RUHR e.V.
  Tanıtım_Ulaşım
 
Für eine bessere Integration,

durch eine bessere Partizipation

Für eine bessere Zukunft, durch eine bessere Bildung

Für eine bessere Akzeptanz, durch eine bessere Toleranz
Gesamtschule Bockmühle (Seniorenzentrum)
Ohmstr 32, 45143 Essen
         
Danışma saatleri: Cuma 19.00-21.00
Irtibat: Tel.: 01722153163                         
elternverband.ruhr@gmx.de, a
lisak@arcor.de
Auszug aus der Satzung

§ 1 RECHTSFORM, NAME UND SITZ

 1- Der Verein wurde am 19. Mai 2008 gegründet und hat den Namen: "Elternverband Ruhr" Er soll in das Vereinsregister bei dem Amtsgericht in Essen eingetragen werden. Danach führt er den Zusatz "e.V."
2-
Der Verein hat seinen Sitz in Essen.
3-
Der Verein ist parteipolitisch, religiös und weltanschaulich unabhängig.

§ 2 ZWECK DES VEREINS

Zweck des Vereins ist, im Rahmen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, die Förderung von Kultur, Bildung, Sport und Erziehung zu unterstützen. Sie beabsichtigt auch die Unterstützung von hilfsbedürftigen Personen in Bildung und Erziehungsangelegenheiten.


Ziele des Vereins im Einzelnen:
1-
Der Verein dient zur Förderung der Familien und der schulischen und außerschu­lischen Erziehung der Kinder im Ruhrgebiet.
2- Der Verein soll Gemeinschaftsprojekte fördern, die ein vorurteilsfreies und freundschaftliches Zusammenleben der hier leben­den Kinder verschiedener Nationalitäten erzielen.

3- Der Verein soll sich für die Erhaltung und Verbesserung eines vielfältigen Bildungsangebots mit verschiedenen Schulformen und Schularten und für die Freiheit der Schulwahl einsetzen.

4- Der Verein soll die Mitwirkung der Eltern bei bildungspolitisch­en Entscheidungen herbeiführen.

5- Der Verein soll für Eltern Elternbildungsangebote präsentieren und zusätzlich für Eltern mit Migrationshintergrund Sprachkurse und Integrationshilfen anbieten.

6- Der Verein soll auch vorschulische Einrichtungen unterstützen.

7- Der Verein soll einen Missbrauch der allgemeinen Schulpflicht zu jeglicher politischen und religiösen Indoktrinierung im Un­terricht, in Richtlinien, Lehrplänen und Lehrmitteln bekäm­pfen.

8- Der Verein hält Kontakt mit Kindergärten, Schulen, Behörden, dem Rat der Städten, Schulämtern, dem Kultusministerium des Landes NRW sowie mit den Gewerkschaften und mit dem Vereins­zweck entsprechenden Berufsverbänden und Vereinen.
9-
Der Satzungszweck wird insbesondere durch Beratung in Erziehungsfragen, Veranstaltungen zur Begegnung von Eltern, Kindern, Lehrern und Erziehern verwirklicht, aber auch durch Informationen und Beratung über Schulangebote, Unterstützung der Eltern im Umgang mit Schulen und andere an der Erziehung und Ausbildung beteiligten Institu­tionen und Einrichtungen.
10- Der Verein kann ohne Verfolgung von wirtschaftlichen Interessen Medien (Bücher, Broschüren, Zeitschriften etc.) für Eltern, Jugendliche und Kinder zu Erziehungszwecken veröffentlichen und besorgen.

11- Der Verein ist bestrebt, gesetzliche Elternvertretungen zu unterstützen und mit den bestehenden Organisationen ähnlicher Art zusammenzuarbeiten.


§ 6 ORGANE DES VEREINS

Die Organe des Vereins sind
1-
Die Mitgliederversammlung

2-
Der Vorstand

3-
Der Aufsichtsrat

4-
Der Ehrenrat

Unsere Aufgaben und Ziele werden u.a. erfüllt durch:
- schriftliche und mündliche Weitergabe von Anliegen der Elternschaft an die Schulen Behörden, Ämter usw.
- Unterstützung der Elternvertreter in Fragen der Bildung, Erziehung und Entwicklung Ihrer Kinder.

- Abhaltung von Zusammenkünften der Eltern (Elternabende)

- Veranstaltung von Vorträgen bildender Art, Abhaltung musikalischen, künstlerischen und anderen den Vereinszweck fördernden Veranstaltungen

- Abhaltung von Kursen, Tagungen u. a. für die Elternbildung und Elternberatung usw.

- Herausgabe und Verbreitung von Druckerzeugnissen, die den Zweck des Vereines fördern.


Nicht zu unseren Aufgaben gehören:
- Ausübung schulbehördlicher Aufgaben
- Ausübung von Aufgaben der Schulaufsicht

- Wahrnehmung von Aufgaben der sozialen Fürsorge.

-
Vermittlung und Wahrnehmung parteipolitischer Inhalte

- Vermittlung und Wahrnehmung religiöser Inhalte
 
Instrumente zur Wahrnehmung unserer Aufgaben:


Nachhilfekurse
Sprachkuse
Elternseminare
Kulturelle Veranstaltungen

Projekte zur Förderung der Kinder, Jugend- und Elternarbeit


Zur Erreichung unserer Ziele sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen:
- Finanzielle Unterstützung in Form von Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
- Moralische und tatkräftige Unterstützung möglichst vieler motivierter Mitglieder und Nicht-Mitglieder.


 

 

 

Hayallerini yaşayabilme cesaretini gösterebiliyorsan yaşıyorsundur...


Halimi sorma
Neler kazandım, neler kaybettim 
Para kazandım, dilimi kaybettim 

Halimi sorma
Dilim yamalı, kalbim yaralı 
 Göçkünüm ben, bahtım karalı 

 Halimi sorma
Yarım bir dille, yarım bir benle
Al beni bağrına, sık beni göğsüne

Halimi sorma
Varlık içinde, yokluk çekerim
Dilim yok ki, kimden isterim

Halimi sorma
Kurşun sıksalar, bedenim vursalar
Dilime değil, bana kıysalar
Halimi sorma

Ali Sak


Biz 'Ruhr Veliler Birliği' olarak

1. Çocuklarımızın kişiliklerini ve kendilerine olan güven duygularını geliştireceği için Türkçe dersi istiyoruz.
2. İkinci ve üçüncü bir dili daha kolay öğrenmeleri, okul ve meslek yaşamlarında daha başarılı olmaları için Türkçe dersi istiyoruz.

3. Çocuklarımızın ana-babaları, akrabaları, komşuları ve arkadaşları ile iyi anlaşmaları, kendilerini daha iyi ifade etmeleri için; küçükleri sevmeyi, büyükleri saymayı öğrenmeleri için Türkçe dersi istiyoruz.


4. Çocuklarımızın kendilerini iyi ifade edememekten kaynaklanan anlaşmazlıklar nedeniyle ailelerinden kopmamaları, kriminal olaylara karışmamaları, uyuşturucu tuzağına düşmemeleri için Türkçe dersi istiyoruz.

5. Türkçe öğretmek bahanesiyle çocuklarımızı avlamak isteyen radikal unsurlara fırsat vermemek için Türkçe dersi istiyoruz.

6. Çocuklarımızın şiddet olaylarına bulaşmamaları, kendilerine ve çevrelerine zarar vermemeleri, hapishanelere girmemeleri için Türkçe dersi istiyoruz.

7.  Kendi ulusal değerlerini iyi öğrenip başka kültürlere saygı duymaları için,


8. Türk tarihini, edebiyatını ve kültürel değerlerini iyi öğrenmeleri ve dünyaya tanıtmaları için Türkçe dersi istiyoruz.

9. Alman ve Avrupa edebiyat ve kültür ürünlerini Türkçe’ye kazandırmaları ve böylece barışa  ve dostluğa katkıda bulunmaları için Türkçe dersi istiyoruz.

 
10. Türkiye ile olan bağlarını canlı tutmaları, ülkeye geri döndüklerinde zorluk çekmemeleri, turizme katkıda bulunmaları, ülkemizi yurt dışında iyi tanıtmaları için Türkçe dersi istiyoruz.


11. Türkiye’de sayıları 3 bini aşan Alman  şirketinin, NRW’de ise sayıları 26 bine ulaşan Türk işvereni’nin iki dilli personele duydukları ihtiyaçtan dolayı Türkçe dersi istiyoruz.


12. Çocuklarımızın 250 milyonu bulan Türk dünyası ile toplumsal, kültürel ve mesleki alanda ilişki kurabilmeleri için Türkçe dersi istiyoruz.


13. Almanya’nın insan haklarına saygılı bir ülke olduğunu yaşayarak görmeleri, dışlanmışlık duygusuna kapılmamaları ve Türk–Alman dostluğunu geliştirmeleri için çocuklarımızın Türkçe öğrenmelerini istiyoruz.

 

YENİ BİR DİLE GİDEN YOL...

ANADİLiNDEN GEÇER


İYİ BİR EĞİTİM VE

 İYİ BİR GELECEK İÇİN...

ANADİLİMİZ

TÜRKÇE’Yİ

ÖĞRENMEK İSTİYORUZ

 

Yapılan araştırmalara göre Almanya’daki göçmen çocukların ve bunların içinde en büyük grubu oluşturan Türk çocuklarının okullardaki başarı oranı çok düşüktür. Bu sonuçlarda anadilimiz Türkçe’nin ihmâl edilmesinin rolü büyüktür. Bilim adamları, anadilini iyi bilen bir kişinin başka bir dili de daha iyi öğrendiğini kanıtlamışlardır.

   Hâl böyleyken Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde eğitim gören 170 bin çocuğumuzdan sadece 68 bini Türkçe dersine katılmaktadır. Çocuklarımızın % 60’ı Türkçe dersinden, ulusal kültürümüzden mahrum bir şekilde yetişmekte-dir. Bu, hepimizi üzen, yaralayan bir durumdur.

    Bizler çocuklarımızın daha iyi Almanca öğrenmeleri, okul, iş, meslek ve toplumsal yaşamda daha başarılı olmaları için Türkçe’yi mutlaka öğrenmelerini zorunlu ve gerekli görüyor; çok dilli, çok kültürlü bir eğitim istiyoruz. Bizler uyumdan yanayız, ancak asimile olmaya asla taraftar değiliz. Benliğimize, kültürümüze sahip çıkmanın yolu ise anadilimiz Türkçe’ye sahip çıkmaktan geçmektedir. Türkçe bizim kalbimiz, Türkçe bizim ses bayrağımızdır; kimliğimiz ve kişiliğimizdir.

   1999 yılında 716 olan Türkçe öğretmen kadrosu 2008 yılı başında 279’a düşürülmüştür. Türkçe dersi giderek kısıtlanmakta, öğretmen kadroları azaltılmakta, emekliye ayrılan öğretmenlerimizin yerine yenileri alınmamaktadır.  Bu gidişe “dur” demek hepimizin en acil görevi olmalıdır.  Türkçe’yi savunmak; geleceğimizi, çocuklarımızı kaybetmemek için her yurttaşımıza ve kuruluşumuza önemli görevler düşmektedir...

 

Antrag auf Mitgliedschaft:

 

Hiermit beantragen wir als Familie Mitglied im Elternverband Ruhr zu werden.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24€ pro Jahr.

 

Name der Eltern:……………………………

Mutter:

…………………………………………………

Vater:

…………………………………………………

 

 

Anschrift:……………………………………...

 

…………………………………………………

Tel.:……………………………………………

 

Email:…………………………………………

 

Datum und Unterschrift:

 

 

 

………………………………………………

 

…………………………………………........

 

 

 

Ansprechpartner:

Dr. Ali Sak
Unterdorfstr 19
45143 Essen

Mobil: 01722153163

Email1:
elternverband.ruhr@gmx.de
Email2:
alisak@arcor.de

 

 
 
Geolokalisierung