Ruhr Veliler Birliği - ELTERNVEREIN RUHR e.V.
  Irkçılığa Karşı Girişim
 


Konu: Nazi Terörü ile ilgili „Irkçılığa karşı girişim ittifakı’nın“ miting ve basın açıklaması

Tarih: 25.02.2012

Saat: 13.00 – 14.00 arası

Yer: Malinckrodtstr 189-190, 44147 Dortmund

Program akışı:

 1. Selamlama ve saygi duruşu (Dr. Ali Sak)
 2. İnisyatifin tanıtımı - Tükçe/Almanca (Dr. Ali Sak/Nazlı Özdemir)
 3. Basın bildirisi - Almanca (Bilgehan Fonk)
 4. Basın bildirisi – Türkçe (Selim Molla)
 5. Sembolik olarak 9 güvercinin uçurulması (9 seçilen dernek temsilcileri tarafından)
 6. “Irkçılıkla Mücadele Günü” 21 Mart da yapılacak etkinlik çerçevesinde koşacak olan İbrahim Şahin’in tanıtımı. (Dr. Ali Sak, İbrahim Şahin)
 7.  Sorular
 8. Kapanış


BASIN BİLDİRİSİ

„Bizim için tüm insanlar birdir. Nefret bizim düşmanımızdır.“ (Yunus Emre)

Yaşadığımız ülke Almanya´da dokuz  vatandaşımız Türkiye kökenli olduklarından ya da farklı göründükleri, yaşadıkları ve düşündükleri için planlı bir şekilde öldürülmüştür.

Abdurrahim Özüdoğru, Enver Şimşek, Habil Kılıç, Halit Yozgat; İsmail Yaşar, Mehmet Kubaşık, Mehmet Turgut, Süleyman Taşköprü ve Theodoros Boulgarides adlı vatandaşlarımızı öldüren katiller öyle görülüyor ki, on yıldan uzun bir süre boyunca hala tam olarak bilinmeyen aynı zihniyetli kişi ya da kurumlar tarafından korunmuş ve desteklenmiştir.

1982 yılından beri  Almanya´da 180´den fazla insan Alman aşırı sağ teröristleri tarafından katledilmiştir. Yabancı kökenli insanlara yönelik olan nefret ve saldırı yaşadığımız toplumun geleceğini tehlikeye düşürmektedir.  Adeta zehir gibi olan bu nefret, Almanya toplumunu bölmektedir.

Bu cinayetler bir yandan Alman güvenlik makamlarının içine düştüğü acizliği gözler önüne sererken, diğer bir yandan da zihinlerde Alman anayasasını korumakla görevli olan kurumun anlam ve amacının ne olduğu soruları oluşmaktadır. Şimdiye dek kamuoyuna yansıyan bilgiler, Alman anayasasını koruyan kurumun aşırı sağcı terör hücresinin (NSU) gerçekleştirdiği katliama göz  yumduğunu göstermektedir. Buradan aşırı sağcı teröristlerin işlediği katliamların artık kurumsal düzeyde kollandığı algısı ortaya çıkmaktadır.

Biz, aşırı sağcı teröristlerin öldürdüğü vatandaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız! 

Biz, katliamı işleyenlere karşı susanlar karşısında susmayacağız, aksine sesimizi çıkararak onlara karşı çıkacağız!

Biz, aşağıda adı geçen dernek, kurum ve organizasyonlar „Irkçılığa Karşı Girişim İttifakı“ çatısı altında birleştik ve diğer organizasyonları da bize katılmaları için buradan davet ediyoruz.

Biz, „Irkçılığa Karşı Girişim İttifakı“ adı altında Alman devletinden şunları talep ediyoruz:

1)     İşlenen cinayetlerin arka planında meydana gelen tüm olayların eksiksiz bir şekilde aydınlatılması.

2)      Alman güvenlik makamlarının cinayetler karşısında aciz duruma düşmesinden sorumlu olan ve cinayetlere karışan tüm suçluların ortaya çıkarılması ve cezalandırılması.

3)     Otuz yıl içerisinde meydana gelen tüm aşırı sağ terör cinayetlerinin resmi listesinin  çıkarılması.

4)     Kişilerin, göçmen kurum ve dernekleri ile İslam kuruluşlarının güvenliğinin arttırılması.

5)     Aşırı sağcı akıma karşı özellikle belediye,  kamu kurum ve kuruluşlarında bu yönde önlemlerin alınması ve düzenlenmelerin yapılması.

6)     Okullarda „Kültürlerarası Eğitim“ adı altında zorunlu bir dersin okul müfredatlarına alınması.

7)     Toplumda yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı  bulunan maddelerin yasamada güçlendirilmesi.

8)     Basın ve medyada,  yabancı kökenli insanların köken, dil ve dinine yönelik olan saldırgan ve karalayıcı tutumun değiştirilmesi.

9)     Göçmenlerin, seçim dönemlerinde siyasi malzeme olarak  kullanılmasından vazgeçilmesi.

Birlikte gideceğimiz yol uzun ve zahmetli olacak. „Irkçılığa Karşı Koşu“ adlı bu yola 21 Mart 2012 günü Ibrahim Sahin ile başlayacağız.

 

„Irkçılığa Karşı Girişim İttifakı“ çatısı altına katılan derneklerin listesi:

 1. Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED)
 2. Almanya Türk Öğretmen Dernekleri Federasyonu (ATÖF)
 3. Almanya Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF)
 4. Almanya Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği (AADDB)
 5. Almanya Türk Dernekleri Birliği (ATDB)
 6. KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu
 7. KRV Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu
 8. Essen Göçmen Dernekleri Birliği
 9. Essen Islam ve Camiiler Komisyonu
 10. Rhein Ruhr Türk Toplumu
 11. Vesel Türk Toplumu
 12. KRV Türk Öğretmenler Derneği
 13. Hagen Uyum Meclisi
 14. Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği
 15. Herne Atatürkçü Düşünce Derneği
 16. Duisburg Sosyal Demokrat Halk Derneği
 17. Ruhr Veliler Birliği
 18. Bochum Veliler Derneği
 19. Dinslaken Türk Alman Veli Derneği
 20. Ruhr Öğretmenler Derneği
 21. EKIN Derneği
 22. DITIB Camii Essen-Altenessen
 23. Hagen Demokratik Türk Birliği
 24. DITIB Fatih Camii Essen-Katernberg
 25. Türkiye Avrupa İlişkiler Enstitüsü
 26. Ruhr Öğretmenler ve Eğitimciler Birliği
 27. Bochum Türk Alman Forumu
 28. AKTIF Derneği
 29. Mosaik Derneği
 30. Alman-Türk Eğitim Derneği
 31. Bottrop Veli İnisyatifi
 32. Münster Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 33. Fakir Baykurt Edebiyat İşleği


25.02.2012 Basın Bildirisi konusunda basın haberleri25.02.2012 Basın Bildirisi görüntü ve haber yazısı
"Dokuz Güvercinle anıldılar"Kurbanlar için barış Güvercini
SABAH, 25.02.2012_______________________________________________________________


Hürriyet, Ocak 2012


Aydınlık, 09.01.2012

  

Nazi Terörüne karşı istişare toplantısı:


16.12.2011 cuma günü saat 19.00 da (Unterdorfstr 19a, 45143 Essen) özellikle STK temsilcilerinin ve diğer gönüllü insanların davet edildiği toplantıya değişik sivil kuruluşlarından yaklaşık 80 katılımcı vardı.

 

Köln, Krefeld, Hagen, Dortmund, Wesel, Herne, Duısburg, Mülheim, Bochum, Bonn, Krefeld, Herten, Bergkamen, Essen den dernek temsilcileri veya kişisel katılımlar olmuştur.

 

Katılan dernekler ve temsilcileri: Essen uyum meclisi ve Essen Göçmen dernekleri Birliği (Muhammet Balaban), Wesel Türk Toplumu (Yavuz Yıldız), Dinslaken Türk Toplumu (Fatma Sağlam), Müslüman Teologloglar Birliği Herne (Mustafa Tütütüneken), Türk-Alman Eğitim Derneği (Dr. Ali Söylemezoğlu), Almanya Türk Veli dernekleri Federasyonu (Berrin Alpbek), Rhein Ruhr Türk Toplumu (Mustafa Okur), Altenessen Ditib Camii (Abdullah Uçak), Bochum Veliler Birliği (Meryem Bulut), Ruhr Veliler Birliği (Dr. Ali Sak), Ekin Derneği (Engin Bulak), NRW Türk Toplumu (Şeref Çağlar), Halk Dernekleri Federasyonu (İsmail Eren), Demokrat Türk Birliği (Şükrü Budak), Türk Sosyal Demokratlar Derneği (Dürdane Tutmaz), Essen Fatih Camii (Suat Aksoy), Türkiye Avrupa İlişkileri Enstitüsü (Dr. Ahmet Turgut), Ruhr Öğretmenler Derneği (Kadir Akyazı), Eğitim Sendikası (Ayfer Kalaycı), Essen Barış Forumu (Mehmet Bingöllü), BİG Partisi (Haluk Yıldız), Almanya Türk Öğretmenler Derneği ve Ruhr Türk Eğitimciler Birliği (Nazlı Özdemir), NRW Türk Öğretmenler Birliği (Bilgehan Fonk), Post gazetesi (Ahmet Birinci), Die Gaste (Zeynel Korkmaz).

 

İlk toplantıya katılamayıp fakat desteğini bildiren dernekler (Duisburg Atatürkçü Düşünce Derneği, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği, Duisburg İşçi Partisi, Türk Alman Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Ana-Tolia Kadınlar Derneği, Werdohl Türk Kadınlar Derneği).


Gündem:
1. Nazi terörü nedeniyle saygı duruşu
2. Açış konuşması
3. Gündemin belirlenmesi
4. Tanışma
5. Durum tespiti ( Dr. Ali Söylemezoğlu)
6. Nasıl bir oluşum altında devam etmeli
7. Neler yapılabilinir?
8. Çalışma gruplarının oluşturulması
9. Kapanış

 
Toplantıdan kısa notlar:

Durum tespiti

İlk 4 gündem maddesini takriben 5. maddedeki durum tespitinde Dr. Ali Söylemezoğlu (araştırmacı yazar, tercüman) kronolojik kısa bir özet sundu. Esasında Almanya' da ırkçılığın ne zaman tekrar başladığı ile ilgili ve bunun medyaya yansımasından örnekler verdi. Helmut Schmidt ve Helmut Kohl' un ırkçılığı destekleyen sözlerinin basına yansıması ve

Daha sonra çeşitli kuruluşlardan kişiler kendilerine göre durum saptaması yaptılar. Yani; heryerde ırkçılığın geliştiğini ve buna karşı bir şekilde derin devlet olgusu işin içinde olduğu söylendi. Ve buna karşı şu önerilerde bulunuldu:

Nasıl bir oluşum altında devam etmeli?
Oluşumun sağlıklı yürüyebilmesi ve herhangi derneğin ön plana çıkmaması nedeniyle ortak bir isim arandı. Bir çok isim önerileri sonucunda „Büdnis gegen Rassismus“ ismine geçici olarak karar kılındı. Ayrıca; herkes kendi örgütünde bu akşamki toplantıyı görüşüp bir daha ki toplantıda oluşumun ismi konusunda karara verilmeseni önerdiler.

Neler Yapılabilinir?
Basın ile işbirliği,
Alman partilerine olayı yansıtmak
Ruhr bölgesinde , KRW' de diğer sivil kuruluş örgütleriyle birleşmek
Komisyon kurulması
Irkçılıkla ilgili dökümanlan merkezi
Sendikalar ile işbirliği
Türk medyası ile irtibat
Schule ohne RASSismus

Bildirge yazılmalı
Birleştirici bir aksiyon
Protesto mektupları yazılmalı

Parlamento dilekçe komisyonuna başvuru

Koordinasyon gruplarının oluşturulması
12 kişi seçildi ya da önerildi.

 

Ahmet Birinci (Post Gazetesi), Dr. Ali Sak (Ruhr Veliler Birliği), Bilgehan Fonk (NRW Türk Öğretmenler Birliği), Celal Aydemir (Ruhr Öğretmenler Derneği), Engin Bulak (Ekin Derneği), Erkan Budak (Halk Dernekleri Federasyonu), Mehmet Bingöllü (Essen Barış Forumu), Nazlı Özdemir (Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu), Oktay Sürücü (Essen Göçmen Dernekleri Birliği), Orhan Topal (NRW Türk Toplumu), Şeref Çağlar (NRW Türk Toplumu), Şükrü Budak (Hagen Demokratlar Birliği), Selim Molla (Öğretmen).

 


Konuyla ilgili haberler:


http://ha-ber.net/index.php?option=com_content&task=view&id=16112&Itemid=0http://turkpress.de/manset/nazi-terorune-karsi-harekete-gectilerBir sonraki adım

Bu koordinasyon grubu ve dileyen dernek temsilcileri bir sonraki adımları ve çalışmanın detaylarını belirlemek için 20 Ocak 2012 tarihinde saat 18.30 da tekrar Essen' de (Unterdorfstr 19a, 45143 Esse) buluşacak.


 
 
Geolokalisierung