Ruhr Veliler Birliği - ELTERNVEREIN RUHR e.V.
  Dil koşulu...
 

Almanya’da bulunan eşle aile birleşimi yapacak kişilerde aranan basit düzeyde Almanca bilgisinin kanıtlanmasına ilişkin bilgi notu

 

Kasım 2007

 

İkamet yasası ile ilgili yapılan köklü reformlar, Almanya`daki eşinin yanına yerleşmek isteyen yabancılara henüz vize talebinde bulunurken kendi ülkesinde basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olduğunu kanıtlama zorunluluğu getirmektedir. Bu düzenlemeyle, Almanya`ya gelecek olan bu kişilerin en azından basit bir şekilde de olsa Almanca dilinde iletişim kurarak toplumsal hayata katılmalarının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu yöntemle sonradan aile birleşimi yapan eşlere entegrasyon kurslarının başlangıç döneminde ve böylece Alman toplumuna uyum sağlamalarında kolaylık sağlanmış olacak ve Almanya`daki yaşamlarına daha iyi şartlarla başlama imkanı verismi olacaktır.

Almanya`ya gelecek olan eşin Almanca dilinde en azından basit düzeyde iletişim kurabildiği vize başvurusu sırasında kanıtlanmalıdır. Basit düzeyde Almanca bilgisiyle somut olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen “Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin” A 1 düzeyindeki bilgi seviyesi kastedilmektedir. Bu yenilik, Avrupa Birliği`nin ikamet ve iltica hukukuna yönelik düzenlemeler temelinde oluşturulmuştur.

Vize başvurusu sırasında Almanca bilgisi Goethe Enstitüsü`nün (Alman Kültür Merkezi) verdiği A 1 “Start Deutsch 1” (Temel Almanca) sertifikası ile belgelenmelidir. Dil kursu sınav tarihleri hakkında Ankara, İstanbul ve İzmir`deki Goethe Enstitü`lerinin aşağıda belirtili internet sayfalarından veya Goethe Enstitüsü`nün 0533 478 03 07 numaralı telefon hattından bilgi edinilebilir. (www.goethe.de/ankara , www.goethe.de/istanbul , www.goethe.de/izmir)

 

İstisnalar:

1. Vize başvurusunda, başvuru sahibinin istenen Almanca bilgisine açık bir şekilde sahip olduğu anlaşılırsa, bunun ayrıca belgelenmesine gerek yoktur.

2. Ayrıca söz konusu dil sertifikasının ibrazı aşağıdaki durumlarda da gerekmemektedir:

- Kişinin fiziksel veya zihinsel engelli olması durumunda

- Üstün vasıflı kişilerin, araştırmacıların, şirket kuran kişilerin, iltica hakkı almış kişilerin ve Cenevre Mülteciler Sözleşmesine göre kabul edilmiş göçmenlerin eşleri

- Entegrasyon ihtiyacının çok gerekli olmadığı durumlarda

- Avustralya, İsrail, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının eşleri

 

Henüz basit düzeyde Almanca bilgisine sahip olmayanlar, gerekli dil seviyesine ulaşabilmek için farklı imkanlardan yararlanabilirler. Belli bir kursa gitme mecburiyeti yoktur. İstenen dil seviyesine ne şekilde ulaşılacağı herkesin kişisel tercihine bırakılmıştır. Goethe Enstitüsü “Start A 1” sınavı için nelerin gerekli olduğu konusunda verdiği bilgilere göre hazırlanılmalıdır. Almanya`daki günlük hayatın kolaylaştırılması amaçlandığından, sınav, özellikle iletişim kurabilme yeteneğini ölçmektedir. Goethe Enstitüsü`nün internet sayfasından sınavla ilgili bazı örnekler indirilebilir (www.goethe.de/ins/tr/ank/lrn/prf/trindex.htm). Kurstaki öğretmen de bu konuda uyarılmalıdır!

 

Goethe Enstitüsü tarafından verilen Almanca sertifikasının ibrazı, vize başvurusu çerçevesinde gerekli Almanca bilgisinin otomatikmen kanıtlandığı anlamını taşımaz. Vize talebiyle ilgili nihai kararı yine Vize Bölümü verecektir. Şüphe uyandıran durumlarda bireysel olarak Almanca bilgisine dair sertifikanın doğruluğu, ve başvuru sahibinin Almanca bilgisinin makul ve güncel olup olmadığı bakımından tekrar bir değerlendirme yapılabilir.

 

Yararlı olabilecek linkler:

www.goethe.de

Goethe-Enstitüsü`nün internet sayfası

www.goethe.de/ankara

Goethe-Enstitüsü`nün internet sayfası, Ankara

www.goethe.de/istanbul

Goethe-Enstitüsü`nün internet sayfası, İstanbul

www.goethe.de/izmir

Goethe-Enstitüsü`nün internet sayfası, İzmir

www.goethe.de/lrn/prj/pba/sd1/mat/deindex.htm

Goethe-Sertifikası A1 „Start Deutsch“`a yönelik sınav örneği

www.dw-world.de

„Deutsche Welle“`nin internet sayfası

www.integration-in-deutschland.de

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi`nin bilgi servisi

http://ookgm.meb.gov.tr/OkulListe.aspx

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Özel Muhtelif Kurslar Genel Müdürlüğü`nün bilgi servisi

 
 
Geolokalisierung