Ruhr Veliler Birliği - ELTERNVEREIN RUHR e.V.
  Yeni okul yasası
 

Kuzey Ren Vestfalya

Okul Yasasının önemli konuları ve diğer yeni düzenlemeleri

Önemli Noktalar

 2006/2007 Öğretim yılı:

Bireysel destek. Yeni Okul Yasasına göre okulun ders düzenlemesi, öğrenciye vereceği destek ile, genelde öğrencinin sınıfını geçebilmesini sağlamalı. Okul hem gelişimi gecikmeli veya engelli olan, hem çok yetenekli olan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamalı. Başarısızlık görüldüğü takdirde velileri de dahil ederek önlem alınmalı. Hükümet değiştikten sonra eyalet tarafından gerekli öğretmenlerin okullara gönderilmesi başladı.  

Geçirgenliği artırmak. 5. - 10. sınıflardaki başarılı öğrencilerin başka bir okul sistemine yükselmesi, daha kolay mümkün olacak ve daha çok desteklenecek. Bundan böyle 5. ve 6. öğretim yarıyıllarının sonunda düzenlenen konferanslarda, başarılı öğrencilerin velilerine öğrencinin başka bir okula yükselmesi ile ilgili öneri verileceği kararlaştırılacak.   

- Okulun şahsi sorumluluğu. Okullar adım adım kendi sorumluluklarını alacaklar. Sorumlu kurumlara ve eğitim müfettişliğine danışarak, okullar kadro işletmelerinin, personel idaresinin, araçlarının veya ders düzenlemesinin kararlarını kendileri verecek. Okul müdürlerinin görevleri belirtilecek ve genişletilecek. Makam âmirinin ardışık görevleri müdüre aktarılacak. Bir deney kaydına göre, genişletilmiş özerklik ve şahsi sorumluluk ile ilgili yeni modeller test edilebilir.     

(Başlangıç 2007 senesinde) 4 yaşındaki çocukların - okul kaydından 2 sene önce - dil düzeyi tespiti) Başarılı bir eğitim için yaşa uygun dilin gelişimi ve Almanca dilinin hakimiyeti şart. Bu yüzden okul öncesi dilin gelişmesinin desteği erken başlamalı. Gelecekte tüm çocuklar okula başlamadan 2 yıl önce, dillerinin yaşlarına uygun olup olmadığı ve Almancayı yeterli bilip bilmedikleri tespit edilecek. Bu uygulama Eğitim Müdürlüğünün sorumluluğu altında iki kademeli bir yöntem ile çocuk kurumlarında ve ilkokullarda yapılacak.

- 4. sınıfta, devam edilecek okula bağlayıcı geçiş önerisi. Çocuğun gelecekteki okul hayatı için gitmiş olduğu ilkokul bir okul sistemi (Hauptschule, Realschule veya Gymnasium bunların yanında bir de Gesamtschule) önerisinde bulunuyor. Eğer bir çocuk kısıtlamalı ikinci bir okul sistemi için daha uygun görülüyorsa, bu da önerilecek. Veliler çocugu ilkokulun kısıtlamalı bile uygun görmediği bir okul sistemine kaydetmek istiyorlarsa, 3 günlük bir tahmin dersi yapılacak. Sadece derse katılan tüm uzmanlar tarafından ilkokulun vermiş olduğu karar tekrarlanırsa, velilerin isteğine uyma zorunluluğu olmayacak.   

- Ilkokullar birliğinin kurulması. Öğrenci sayısı önümüzdeki 10 sene içinde beşte bir azalsa bile, küçük ilkokul yerleri korunacak ve buralarda sorumlu makamlar ilkokul birliği kuracak. Böyle bir birlik etkin kaynak kullanımını ve pedagojik imkanların düzelmesini sağlar. Velilerin katılımı veliler toplantılarıyla korunacak. Din okulları da, özel yapıları korunması şartı ile, bu ilkokul birliğinin bir parçası olabilir; bu konuda katolik ve protestan kiliseler ile hemfikiriz. Böylelikle farklı sunumlarla çoğu ilkokulları koruyabiliriz.     

 - Okul müdürünün seçimi. Okul müdürü okul konferansında seçilecek ve sözleşmeli memur olacak. Okulu taşıyan sorumlu makamdan bir kişi de bu konferansa katılıp, oy hakkı kullanacak. Ilk ve ikinci görev süresi her defasında 5 seneden oluşup, müdürün bir sonraki seçiminde süreli seçilecek.    

- Veliler katılımının düzeltilmesi. Velilerin çocukların ilkokuldan sonra hangi okul sistemine gitmeleri konusunda okul konferansındaki üçte bir eşitliklerinin kalkmasına rağmen, okulun güncel yaşamına katılma konusunda daha fazla olanak ve haklara sahip olacaklar. Okul müdürünü seçmedeki katılımın yanında artık veliler okul konferansının üyeleri olarak ilkokulun başlangıç döneminin organizesi ile ilgili kararlara katılacaklar. Özellikle derslerin sınıf şeklindemi veya sınıf sınırlarını geçerek, diğer sınıflara da atlayarak mı verileceği konusunda veliler katılımda bulunacak. Onun dışında bölüm konferanslarındaki ve eğitim yolu konferanslarındaki veliler sayısının artırılması okul konferansında kararlaştırılabilecek.     

- Öğretmenlerin disiplin haklarının güçlendirilmesi. Paralel sınıfa gönderilen öğretmenin veya öğretimden geçici zaman için çıkarılma durumunda, hukuki tedbirlerin artık erteleyici etkisi olmayacak. Yazılı bir uyarı, paralel sınıfa geçme veya geçici zaman için öğretimden çıkarılma kararlarını artık okul müdürü verecek. Müdür bu kararları konferanslarına aktarabilecek.   

- Okuldan kaçmak. Şuanki hukuki duruma göre okuldan kaçanlara, öğrenci eğer 16 yaşını bitirmediyse, idari kabahatlerin yargılamasını uygulamak ve para cezası vermek mümkün değil. Uygulanan yöntemin etkili olması için bu yüzden 14 yaşını bitirmiş olan ve okula gitme zorunluluğu olan öğrencilerin düzene aykırı davrandıklarında, kaçırdıkları dersin sorumluluklarını kendileri taşıyacak. Sürekli okuldan kaçma durumunda öğrenci eğitim müfettişliği tarafından para cezası alacak.     

- Okul giyimi. Tekdüzen bir okul giyimi öğrencilerin dışlanmasını önler ve iyi bir öğrenim ortamı yaratır. Tekdüzen bir okul giyimi öğrencilere zorunlu tutulamadığından dolayı, bu konu öneri olarak okul konferansında konuşulabilir. Bu konu öğrencileri yakından ilgilendirdiği için, öğrenci temsilcilerine okul konferansında oy hakkı verilecek.

- Okullarda kalite analizinin uygulanması. Eyaletimizde okullar düzenli şekilde bağımsız uzmanlar tarafından objektif bir denetlemeden geçiyor. Aynı şirket danışmanlarının görevi gibi, kalite timleri okulların gelişim süreci hakkında bilgi topluyorlar. Kalite analizi özellikle okulların kendisi için  bir emin olma aracı. Kalite analizinin değerlendirmeleri ve sonuçlarından alınan önlemler eğitim müfettişliği ile yapılan anlaşmaların ve hedeflerin temeli olacak.

- Merkezi olgunluk sınavı için tarihler. Yazılı olgunluk sınavları 26 Mart 2007 - 26 Nisan 2007. Son sözlü sınav tarihi 13 Haziran 2007. 

- Merkezi 10. sınıf sıınavları için tarihler Hauptschule`lerde, Realschule`lerde, Gymnasium`larda ve Gesamtschule`lerde. Almanca sınavı 27 Nisan 2007, Matematik sınavı 4 Mayıs 2007 ve İngilizce sınavı 4 Mayıs 2007` de.

 

Okul Yasası dışında diğer yenilikler:  

- İlkokul 3. sınıfa geçerken notların uygulanması

- İlkokullarda ve ilkokul sonrası okul sistemlerinde çalışma stüdyoları. İlkokullar ve ilkokul sonrası okul sistemleri bireysel destekleme amacı ile okul içi bir destek tasarısı oluşturacak. Bu destek dışa doğru farklı da (çalışma stüdyosu) oluşabilir. Sosyal açıdan daha çok zorluklarla karşı karşıya olan ilkokullara, personel, örneğin (önceki anaokulundan) sosyalpedagog veya ayrıca öğretmenler verilecek.    

 2007/2008 öğretim yıllarının Okul Yasası:

 - Erken okula başlama. Çocuğu okula kaydettirme yaşının göz önüne alınan tarihi 2007/2008 öğretim yılından itibaren adım adım 30 Haziran`dan 31 Aralığa ertelenecek. Bunu pratiğe çevirebilmek için öncelikle her iki öğretim yılında bir 1 ay erteleme ve 2011/2012` de her öğretim yılında bir ay erteleme yapılacak. Böylelikle 2014/2015 öğretim yılında 31 Aralık çocuğu okula kaydettirme yaşının göz önüne alınan tarihi olacak. Bugünkü bilgilere göre çocuğun erken okula başlamasını sağlamakla, çocuğun öğrenme yeteneğinin yoğun olduğu zaman efektif kullanılıyor. 6. yaşını 30 Eylül`den sonra dolduran çocukların velileri, gerekçe vermeden çocuklarını bir yıl sonra okula kaydettirebilecekler.   

- Karnede çalışma tutumu ve sosyal davranışı için notlar ("Başnotlar"). İlerde çocuğun çalışma tutumuna ve sosyal davranışına "pek iyi", "iyi", "orta" ve "yetersiz" notları verilecek. Gerektiğinde karneye tamamlayıcı bir nitelendirme yapılacak. Ayreten karnede bir not alanında öğrencinin okul içi veya dışı göstermiş olduğu angajman değerlendirilecek. Şimdiki zamanda genel bilginin yanında sosyal yetkiye sahip olmak, başarılı bir eğitim ve meslek hayatı için şart olduğu için, eğitimde buna uyarlanacak. 

 2008/2009 öğretim yıllarının Okul Yasası:

- İlkokul ve Meslekokullarının okul bölgelerinin kaldırılması (1 Ağustos 2008).    
Okul bölgelerinin kaldırılması ile velilerin çocuklarını zorunlu olarak en yakın ilkokula göndermeleri kalkacak. Veliler çocuklarını okul müfettişliğine gerekçe vermeden istedikleri ilkokula kaydettirebilecekler. Okul seçimi böylelikle nihayet velilerin ve çocuklarının bireysel gereksinimlerini göz önünde bulundurabilecek ve örneğin aile ve meslek hayatını bir arada yürütebilme zorunluluğu kolaylaşacak. Yinede öncelikle ilkokulların kapasitesine göre, çocuğun ikametinin en yakınındaki ilkokulda okuma hakkı öngörülecek. Çocuğunu en yakın ilkokulda görmek isteyenler bu zamana kadar uygulandığı gibi en yakın ilkokulda çocuklarını okutabilecekler. Her meslek öğretimi veren işyerinin de aynı şekilde, öğrencisini en yakın meslek okuluna kayıt ettirme hakkına sahip; meslek eğitimi alan öğrenci sadece işyerinin izni ile başka bir meslek okuluna gidebilecek.    

          

 

Okul Yasası dışında diğer yenilikler:  

- 1. sınıftan itibaren İngilizce dersi (2. yarıyılda).


2010/2011 öğretim yılının Okul Yasaları:

- 5. - 10. sınıflarının ve lisenin yeni düzenlemesi (12 sene sonra olgunluk sınavı).          
Şimdiye kadar olgunluk sınavına kadar okul senelerini kısaltan öngörülen "10 + 2" modeli yerine "9 + 3" modeli geldi. Gymnasium`daki son sınıf 9. sınıf olacak, lisenin öğretim yılları 3 senede kalacak. Tüm okul sistemleri için zorunlu saatler dışında Gymnasium`daki kısaltılmış eğitim yolunda 5. - 9. sınıflarda okulların isteğe bağlı beş saat fazla ders verme imkanları olacak. Bu yöntemle özellikle öğrenciyi destekleyici önlemler gerçekleştirilebilir. Liselerin genel eğitim görevini güçlendirmek ve liselilerin üniversitelerde okuma yeteneğini geliştirmek için, liseler yenilenecek.

 

 
 
Geolokalisierung