Ruhr Veliler Birliği - ELTERNVEREIN RUHR e.V.
  Türkçe sevgisi...
 

HÜRRIYET/SÖZ SIZIN

Dr. Ali Sak
Türkçe sevgisi
03.03.2008
Yapılan araştırmalar Türk çocuklarının şu ana kadar uygulanan eğitim sistemi içinde başarısız olduklarını göstermektedir. Çocuklarımız ne anadilleri olan Türkçe’yi, ne de Almancayı yeterince bilmektedirler.

 Bu da bir yığın sorunu beraberinde getirmektedir. Bu böyle devam etmemeli. Bilim adamları anadilini iyi öğrenen çocukların, diğer bir dili de daha iyi öğrendiğini belirtmektedirler. Buna rağmen Alman siyasileri Türkçemize olumlu bakmamaktadırlar. Ellerinden gelse Türkler'in evinde Türkçe televizyon izlemelerini, Türkçe gazete okumalarını, çocuklarıyla evde, okulda her yerde Türkçe konuşmalarını yasaklayacaklar. Birçok Türk dernekleri de bu politikaya alet olarak çocuklarımıza kıyasıya Almanca öğretme çabası içerisindeler.

Hiç Türkçemize gönül vermiş Türk derneği yok mu Almanya'da? Almanlar Türkiye'de ve dünyanın her tarafında kendi dillerini öğretme çabası içerisinde iken bir Türk başbakanı kendi vatandaşlarına “Dilinize sahip çıkın” deyince kıyameti koparıyorlar. Hiç bir bilimsel dayanağı olmayan bir savla “Anadilini öğrenmek Almanca öğrenmeye engeldir” deniyor. O zaman sormak gerekiyor, ilkokullarda neden İngilizceyi mecburi ders olarak koyuyorsunuz? Hani ikinci bir dil Almanca öğrenmeye engeldi? Uygulamalar gösteriyor ki onlar sadece Türkçeyi engel görüyor. Ve zamanla Türkçeyi tamamen silmeyi hedefliyorlar.

Örneğin içinde yaşadığımız NRW Eyaleti'nde 1999 yılında 716 olan Türkçe öğretmen kadrosu 2007 yılında 300 altına düşmüştür. NRW okullarında okuyan 170 bin çocuğumuzdan sadece 68 bini Türkçe dersine katılmaktadır. Çocuklarımızın yüzde 60’ı Türkçe dersinden mahrum bırakılmıştır. NRW'de yeni çıkacak yönetmeliğe göre emekliye ayrılan öğretmenlerimizin yerine yenileri atanmayacak (ama Polonyalı atanıyor her nedense). Bu, zamanla çocuklarımzın Türkçe dersinden tamamen mahrum kalacağının işaretidir.

Elbette Almanca bilmek çok önemlidir. Elbette, Almanca eğitimde başarı için kilit durumdadır. Fakat Almancayı sağlıklı bir şekilde öğretebilmek için önce kendi anadilinin temeli verilmeli çocuklara. Çocuklarımızın okullarda başarılı olmaları, iyi bir meslek öğrenmeleri ve iş piyasasında yer edinmeleri, meslek yaşamlarında istenen düzeylere gelmeleri, Türk ve Alman toplumuyla sağlıklı iletişim kurmalari için Türkçe’yi, Almanca’yı ve hatta İngilizce'yi iyi öğrenmeleri gereklidir. Biz “Türkçe Gönüllüleri” olarak bu gidişata dur demek istiyoruz. Peki biz kimiz ve hedeflerimiz nedir?

Biz Türkçemize gönül vermiş her meslekten bir araya gelmiş insanlarız. Aramızda örneğin hekim, mühendis, avukat, işçi, bilim insanı, ev kadını, öğrenciler vardır. Kısaca biz Türkçemize sevdalanmış aşıklarız ve bu yolda gerekirse Kerem’in yaptığı gibi Türkçemize kavuşmak için dağları delip önümüzdeki engelleri aşmayı hedefliyoruz. Biz, birinci olarak, çocuklarımızın dilsel yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek, okul başarılarını ve eğitim düzeylerini yükseltmek için çalışmalar yapmak istiyoruz. İkincisi, kısıtlanmak, yasaklanmak ve okullardan kaldırılmak istenen Türkçemize sahip çıkarak Türkçe’ye hakettiği önemin verilmesini sağlamak için mücadele etmek istiyoruzç Üçüncü olarak ulusal kültürümüzü ve edebiyatımızı yaşatmak, anadil bilincinin gelişmesi için toplantılar, seminerler, konferanslar, kampanyalar vb. etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Ve dördüncü olarak anadilimiz Türkçe’ye sahip çıkan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde yetkili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve son olarak da Türkçe’yi ve Türk edebiyatını Alman dostlarımıza tanıtmak ve sevdirmek için çalışmalar yapmak istiyoruz.

Kısacası biz toplumun her kesimine “Türkçe sevgisini” aşılamak istiyoruz. Buyrun siz de katılın bize.

 

 
 
Geolokalisierung